Đại học  
Phương pháp giảng dạy (10/9/2010)
  Quan niệm dạy học tích hợp
 

dạy học tích hợp 

MỤC LỤC Tài liệu bồi dưỡng chuyên đề về dạy học tích hợp

I.   CƠ SỞ CHUNG CHO VIỆC ĐÀO TẠO TÍCH HỢP.

1.  CÁC QUAN ĐIỂM VỀ GIÁO DỤC.

1.1.  GIÁO DỤC ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG DẠY HỌC.

1.2. GIÁO DỤC ĐỊNH HƯỚNG KẾT QUẢ ĐẦU RA.

1.3. GIÁO DỤC ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC.

2.  ĐÀO TẠO THEO NĂNG LỰC (CBT) TRONG TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC  

II.  DẠY HỌC TÍCH HỢP.

1. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐƯỢC THIẾT KẾ THEO MÔDUN ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC

2.  PHƯƠNG PHÁP DẠY THEO QUAN ĐIỂM ĐỊNH HƯỚNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG.

2.1. DẠY HỌC ĐỊNH HƯỚNG GIẢI  QUYẾT VẤN ĐỀ.

2.2.  PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG.

3. GIÁO ÁN DẠY HỌC TÍCH HỢP.

 


Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn
Nguồn tin: Giáo viên
 
Các tin khác...

 

 
[Tin mới]
Máy chiếu Slide (21/4/2011)
máy đèn chiếu Overhead (21/4/2011)
Máy tình trong dạy học (21/4/2011)
Phương tiện kỹ thuật - nhìn (21/4/2011)
Quan niệm dạy học tích hợp (10/9/2010)
 
[Tin cũ khác]
câu hỏi ôn tập môn phương pháp dạy học (9/6/2010)
giáo trình môn phương pháp giảng dạy (9/6/2010)
 
 
 

Khoa Sư phạm Kỹ Thuật - Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh

Số 01 Võ Văn Ngân - Phường Linh Chiểu - Quận Thủ Đức

Điện thoại: 08.38969918 - 08.37221.223(190)  Email: khoasuphamkythuat@gmail.com / mailspkt@yahoo.com

Hộp thư tư vấn: tuvanspkt@yahoo.com

Trực tuyến: 3 Tổng số truy cập: 712475